Cồn Y Tế 70 độ

    • Sản phẩm Cồn y tế 70 độ đa dạng với nhiều loại chai từ 500ml – 1000ml và thùng thể tích 20 – 30L.
    • Hàng luôn có sẵn tại kho giao trong ngày tại TPHCM